LIMITED EDITION

SLOPES OF 8

KIRINYAGA COUNTY, KENYA

Är ett kaffeodlingsprojekt om åtta kaffebönder, på grannsluttningar I Kirinyaga County, Kenya. Var och en av kaffeodlarna är inbjudna till gruppen utifrån deras jämna och dokumenterade kvalité. Kaffebönorna är processerade direkt på varje gård, istället för att transportera skörden till den lokala tvättstationen. Detta för att verkligen kunna särskilja varje lott. Bönderna gör en bättre förtjänst genom att sälja skörden direkt till exportören, och på så sätt slippa kostnader för tvättstationen och auktionsfirman. I Kenya sprider sig denna typ av direktförsäljning, vilket gynnar de enskilda bönderna. Stephen Munene, Charles Mwenje, Benson Mitano, Joseph Kabara, Anthony Njiraini, Harry Gachoki, Jane Muthike och Gichangi bröderna äger de 8 självständiga farmerna som var och en utgör varsin del av The slopes of 8. Bönorna genomgår ett dygns jäsning innan tvättning och torkning. Torkprocessen är beroende av vädret och har i genomsnitt tagit 14 dagar på höjda torkbäddar. Kaffet är lätt och fruktigt med frisk syra, toner av fläder, citrus och blommor.


URSPRUNG
Kirinyaga County, Kenya

BÖNOR
SL 28 & SL 34

VIKT
250 gram

PROCESS
Tvättad

ODLINGSHÖJD
1700-1950 m.ö.h.

PRODUCENT
The Slopes of 8

BRYGGMETOD
Aero Press, Chemex, Hario, Kalita & Espresso

 
 

Alla produkter